Chào mừng các bạn đến với website Sản phẩm Quảng Trị Đăng nhập
Giới thiệu
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN được thành lập theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; có trụ sở đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Đây là kết quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm giảm đầu mối, tạo nguồn lực phát triển cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
Chức năng - Nhiệm vụ
 - Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;
- Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm;
- Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;
- Tổ chức thực hiện ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp, tổ chức hội nghị, hội thảo, hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và đời sống;
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triến công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;
- Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước;
- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh;thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống;
- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ lĩnh vực được phân công phụ trách; Đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh; 
- Cung cấp các kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;
- Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;
- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ theo thẩm quyền;
- Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực KH&CN theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện xử lý, phân tích – tổng hợp và cung cấp thông tin, dữ liệu thống kê KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.
- Làm đầu mối của Tỉnh về công tác thông tin KH&CN. Chủ trì tổ chức việc đăng ký, tiếp nhận, thu thập, lưu giữ các nguồn tài liệu KH&CN đã có và đang hình thành ở Tỉnh.
- Tổ chức và phát triển nguồn thông tin KH&CN theo kế hoạch thường xuyên hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Tổ chức và phát triển thư viện, thư viện điện tử, các cơ sở dữ liệu về KH&CN.
- Tổ chức và thực hiện việc đăng ký, lưu giữ, sử dụng kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trong phạm vi địa bàn tỉnh.
- Tổ chức thực hiện công tác thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê khoa học và công nghệ của tỉnh;
- Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về khoa học và công nghệ tại tỉnh; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về khoa học và công nghệ của tỉnh;
- Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH&CN tỉnh và kết nối với các mạng thông tin khác trong nước và quốc tế.
- Xuất bản các xuất bản phẩm định kỳ, ấn phẩm chuyên đề, tạp chí thuộc lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN.
- Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông về KH&CN, xây dựng các phim video về thành tựu, tiến bộ KH&CN.
- Tổ chức các hoạt động chợ CN&TB, sàn giao dịch công nghệ. Triển khai dịch vụ tư vấn, môi giới và giao dịch thông tin công nghệ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện xúc tiến chuyển giao công nghệ.
- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; thực hiện các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các hoạt động liên kết, hợp tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

Cơ quan chủ quản: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị
Thiết kế và xây dựng:
Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Trị.
Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị. Hệ thống chạy tốt nhất trên trình duyệt Cốc cốc.
Ghi rõ nguồn sanphamquangtri.com khi sử dụng thông tin từ website này